Prvo desetletje - Mešani pevski zbor Ljubno

MEŠANI PEVSKI ZBOR
LJUBNO NA GORENJSKEM
Pojdi na vsebino

Prvo desetletje

Zgodovina zbora
PEVSKA SEZONA 1995 - 1996
V Ljubnem je že dolgo tlela želja po ustanovitvi mešanega pevskega zbora. Idejna vodja zastavljenega cilja je bila gospa Breda Knific. Beseda je dala besedo, pevke in pevci so se nabrali. Prva vaja novoustanovljenega zbora je bila 30.1.1996, zborovodkinja pa je postala Irena Kosmač iz Radovljice. Vaje so potekale enkrat tedensko v Dvorani športnega društva. Do konca sezone je zbor opravil 16 pevskih vaj in en pevski nastop. V zboru je bilo 19 članov.

PEVSKA SEZONA 1996 - 1997
Z vajami je zbor pričel že sredi avgusta, saj je bilo potrebno zapeti na prireditvi ob krajevnem prazniku. Prvič se je zbor predstavil tudi na območni reviji. Gospod Matevž Fabijan je v svoji oceni zapisal: "Solidna predstavitev zbora za prvi nastop na pevski reviji. V bodoče pa bo treba posvetiti več pozornosti glasovni izobrazbi, čistejši intonaciji in predvsem izdržanem dihu v posameznih frazah." Junija 1997 je zbor izvedel svoj prvi letni koncert, v goste pa povabil MePZ Brezje in OPZ POŠ Ljubno. Ob koncu meseca je zbor zapel še v radovljiški graščini, kot gost Mešanega okteta Dr. France Prešeren iz Žirovnice.

PEVSKA SEZONA 1997 - 1998
Decembra 1997 je zbor pripravil svoj prvi božični koncert v domači cerkvi. Odziv poslušalcev je bil zelo pozitiven. Udeležili smo se območne pevske revije v Boh. Bistrici, kjer nas je ocenjeval gospod Janez Bole. Zbor je v nadaljevanju sezone zapel na prireditvi Pod vaško lipo (ki bo verjetno postala tradicionalna) in izvedel svoj drugi letni koncert.

PEVSKA SEZONA 1998 - 1999
Tokrat smo izvedli kar tri božične koncerte. Nekako smo ugotovili, da je preveč dela vloženega samo za enkratno izvedbo. Zapeli smo v Ljubnem, v Kovorju in Lešah. Pod vaško lipo smo zapeli tretjič. Vsako leto pride več obiskovalcev. Na pobudo pevca Danijela, smo se skupaj z Mešanim oktetom Dr. France Prešeren Žirovnica, odpravili v Kisovec pri Zagorju in tam izvedli skupni koncert. Sezono smo zaključili z letnim koncertom in v goste povabili Moški zbor Kropa in nastopom na območni pevski reviji v Radovljici. Tokrat je bil zbor s strani gospoda Janeza Boleta prvič javno zelo pohvaljen.

PEVSKA SEZONA 1999 - 2000
V tej sezoni smo opravili pet pevskih nastopov. Najbolje so nam uspeli nastop na območni pevski reviji, letni koncert in gostovanje v Trbovljah. 

PEVSKA SEZONA 2000 - 2001
Na božičnem koncertu se se nam je pridužil Vokalni sekstet Dekleta iz Bukovice in Dejan Praprotnik na citrah. Pesniku Dr. Francetu Prešernu smo se poklonili na krajevni prireditvi. Sledil je tradicionalni nastop Pod vaško lipo in sodelovanje na območni pevski reviji v Boh. Bistrici. Ponovno nas je ocenjeval gospod Matevž Fabijan in v oceni zapisal, da je zbor zelo napredoval od takrat, ko ga je prvič slišal. Petletnico delovanja smo proslavili na letnem koncertu, na kateren je večina pevcev prejela bronasto Gallusovo značko.

PEVSKA SEZONA 2001 - 2002
Božična koncerta smo izvedli v Ljubnem in Mošnjah. Ponovno smo zapeli Pod vaško lipo, na območni pevski reviji v Radovljici in na letnem koncertu. S tem nastopom je skupno pot zaključila zborovodkinja Irena Kosmač

PEVSKA SEZONA 2002 - 2003
Vodenje zbora je prevzel prof. Peter Novak iz Koroške Bele. Prvo vajo z njim smo izvedli 2.9.2002. V zboru je trenutno 20 članov. Predsednica zbora je postala Marija Cvenkel, arhiv pa je prevzela Alenka Markovc. Decembra smo ob prazniku Občine Radovljica izvedli najbolj "mrzel" koncert. Zapeli smo na Linhartovem trgu pri -15 stopinjah. Skupno pesem sodelujočih zborov je dirigiral naš zborovodja Peter Novak. Izvedli smo kar štiri božične koncerte. Z novim zborovodjem smo se prvič predstavili tudi na območni pevski reviji. Revijo je ocenjeval Matevž Fabijan in v oceni zapisal: "Tudi pri tem zboru je mirno petje še kar čisto in glasovno izenačeno. Dinamično stopnjevanje pa vodi v grobo fraziranje in distoniranje - več delati na vokalni tehniki." Sezono smo zaključili s petjem na slavnostnbi seji PGD Ljubno, ki je praznovalo 100 let obstoja in s piknikom na Praprošah, ki tudi počasi postaja tradicionalen.

PEVSKA SEZONA 2003 - 2004
Božični koncert v domači cerkvi smo izvedli skupaj s pevskim zborom Društva upokojencev Brezje, Mošnje in Ljubno, ki ga vodi Slavica Magdič. "Veš, to je bilo pomladi leta 2004..." bomo govorili čez desetletja, zagotovo ponosni, da smo bili sodobniki tako nenavadnih dogajanj in da smo na svojih licih občutili vetrič zgodovine. Vstop Slovenije v Evropsko unijo je pomenil tudi delo za zbor. V ta namen smo se naučili Odo radosti - Himno Evrope. Ob tem pomembnem dogodku smo zapeli na Tromeji nad Ratečami, skupaj z MePZ Alojzij Plantau, Kranjska Gora in MePZ A. T. Linhart, Radovljica. Osmič smo nastopili na prireditvi Pod vaško lipo, ki je bila tokrat zaradi slabega vremena prestavljena v kulturni dom. Tokrat je bilo še posebej slavnostno, saj je KS Ljubno dobila zastavo in grb Ljubnega ter novo himno, za katero je besedilo pripeval gospod Jože Pavlič, uglasbil pa jo je Franci Šarabon. Ob Dnevu Evrope smo zapeli na osrednji Gorenjski prireditvi na leškem letališču.Območna pevska revija je ponovno potekala v Radovljici. Strokovno jo je spremljal gospod Karel Leskovec, ki je v oceni zapisal: "Program je bil primerno izbran, priporočam vam tudi sodobnejšo literaturo. Zvok zbora je v mf dinamiki dokaj zlit, problem se pojavi v f petju, glasovi so razpršeni, intonacija ni več kontrolirana. Celoten nastop je bil prepričljiv."Sezono smo zaključili s tremi letnimi koncerti, na katerih so se predstavili vsi trije Petrovi zbori (Ljubno, Kranjska Gora in Radovljica). Ženski del zbora je dobil nove bluze iz Blejskih Vezenin. To nam je omogočilo KD Ljubno. Najlepša hvala.

PEVSKA SEZONA 2004 - 2005
Ponovno smo takoj začeli s pripravami na božične koncerte. Izvedli smo tri. Ob Dnevu Zemlje so v Peračici zasadili lipo in pripravili krajši kulturni program, ki smo ga popestrili z našim petjem. Okrepljeni z dvema novima pevcema (Jana Sitar in Rok Marčun), smo devetič nastopili Pod vaško lipo. Na letnem koncertu se nam je pridružil MoPZ Dr. Janez Bleiweis iz Kranja, sledil je še zaključni piknik.

PEVSKA SEZONA 2005 - 2006
S sezono smo tokrat pričeli že avgusta, saj smo nastopili na 1. Škerljovih dnevih v Kranjski Gori. Izvedli smo kar šet božičnih koncertov. Območno revijo je ponovno strokovno spremljal gospod Karel Leskovec, ki je v oceni zapisal: "Program je ustrezal razpisnim pogojem. Zvok zbora je bolje zlit v ženskih, kot v moških glasovih. Pojete prepričljivo. Bodite bolj pozorni na intenzivno izgovorjavo." Slavnostni koncert ob naši desetletnici smo izvedli junija. Ob tem smo se zahvalili gospe Bredi Knific, ki je bila "kriva", da je naš zbor pred desetimi leti sploh nastal.
Nazaj na vsebino