2018 - 2019 - Mešani pevski zbor Ljubno

Pojdi na vsebino

2018 - 2019

Galerija dogodkov
POD LIPO
Ljubno, 1. 6. 2018
Krepko smo že zakorakali proti poletju in še ena pevska sezona se bliža koncu. Ob tej priložnosti je domače kulturno društvo pripravilo tradicionalno prireditev Pod vaško lipo. V programu so nastopili harmonikar Alojz Ličar, Mešani zbor društva upokojencev, Mešani zbor Ljubno in domači ansambel Banda.
OTVORITEV NOVE KNJIŽNICE ANTONA TOMAŽA LINHARTA
Radovljica, 26. 4. 2017
Pa smo jo dočakali. Nova knjižnica je zasijala v vsej lepoti. Zadnjo knjigo je iz stare knjižnice preko žive verige obiskovalcev v roke prejel župan Ciril Globočnik. Program otvoritve je povezovala dramska igralka, po rodu iz Radovljice, Maruša Oblak. Pozdravne nagovore so prispevali predsednica Združenja splošnih knjižnic Slovenije Vesna Horžen, direktorica knjižnice A. T. Linharta Radovljica Božena Kolman Finžgar in radovljiški župan Ciril Globočnik. V kulturnem programu pa so sodelovali člani sodobnega cirkusa in zračne akrobatike Vitkar, Pihalni orkester GŠ Radovljica, koncertni harmonikar Gašper Primožič in združeni zbori radovljiške občine z dirigentkama Matejo Praprotnik in Ireno Kosmač. Vabljeni v novo knjižnico.
20 LET GASILSKE ZVEZE RADOVLJICA
Linhartova dvorana Radovljica, 21. 4. 2018
Gasilska zveza Radovljica je pripravila slovesnost ob dvajsetletnici uspešnega delovanja organizacije, ki združuje 14 prostovoljnih gasilskih društev oziroma več kot 1.500 gasilcev s področja radovljiške občine. Slavnostna govornica na prireditvi je bila ministrica za obrambo Andreja Katič. Novi predsednik Gasilske zveze je postal Mitja Mladenovič iz Ljubnega. Zbrane na prireditvi je nagovoril vršilec dolžnosti predsednika Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, ki je gasilce spomnil na bližajoči se majski kongres slovenskih gasilcev na Ptuju, 150-letnico organiziranega delovanja, ki jo bodo slovenski gasilci praznovali v prihodnjem letu, ter jih seznanil z načrti za organizacijo gasilske olimpijade, ki jo bo Slovenija gostila leta 2021. Gasilcem se je za predano delo in dobro sodelovanje zahvalil tudi radovljiški župan Ciril Globočnik. Na slovesnosti so razvili nov prapor Gasilske zveze Radovljica, zveza pa je ob jubileju izdala tudi zbornik, v katerem je opisano delo zveze od ustanovitve do danes ter predstavljenih vseh 14 prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Radovljica. V kulturnem programu slovesnosti sta sodelovala Mešani zbor Ljubno in Manca Izmajlova.
OBMOČNA PEVSKA REVIJA "NAJ SLAVEC ZAPOJE"
Baročna dvorana radovljiške graščine, 10. 3. 2018
Revije so se udeležili odrasli zbori občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Na sobotnem koncertu so nastopili MoPZ Kropa, Veteranski PZ Radovljica, MoPZ Podnart, Ženska vokalna skupina Koledva Kropa, MePZ Koledva Kropa, MePZ Ljubno in MePZ Lipnica. Revijo je strokovno spremljala Andreja Martinjak.

Nazaj na vsebino